Svet očima izbeglica

Divac Fondacija, u saradnji sa USAID

Beograd je tokom izbegličke krize postao važno mesto tranzita. Svakodnevno, na hiljade ljudi je stizalo u naš grad i, nakon nekoliko nedelja u izbegličkim kampovima, nastavljalo ka Zapadnoj Evropi. Želeli smo da se osete dobrodošlim u svom privremenom domu i ponudili im kratak predah od svakodnevice u kreativnosti i umetničkom izražavanju.