Pravi alati, pravi ljudi

Stihl

Stihl kampanje imaju veoma specifičnu ciljnu grupu, koju istovremeno čine i profesionalni i privatni korisnici. Polazeći od toga da kvalitet Stihl proizvoda i pozitivna iskustva najbolje govore sami za sebe, kreativna platforma je dala reč realnim Stihl korisnicima i pružila im prostor da oni sami govore o brendu.