#Momenti

Turistička organizacija Srbije

Kako pretvoriti turiste u Srbiji u ambasadore destinacije? Kako da ih podstaknemo da najlepše momente svog letovanja pretvore u zanimljiv sadržaj za društvene mreže? Najuspešnija social media kampanja za Turističku organizaciju Srbije do sada donela  je velike rezultate fokusirajući se na nešto veoma malo– momente.