Lokalni originali

Mercedes Benz

Lokalno razvijeno kreativno rešenje direktno se obraćalo vlasnicima Mercedes vozila, kako bismo ih podsetili na važnost korišćenja originalnih rezervnih delova i autorizovanih Mercedes servisa.