Kampanja suviše mala za naše proizvode

Mlekara Šabac

Kako u jednu kampanju „spakovati“ mnogo proizvoda Mlekare Šabac, o kojima ima toliko da se kaže?

Kreirali smo „knap“ kampanju, u kojoj su poruke, packshot-ovi i vizuali izlazili iz formata i borili se da stanu u TV spot, na bilbord, POS i digital.