Kampanja bez E

Mlekara Šabac

Gotovo niko nje znao da Sirko i A la Kajmak, tradicionalni, dobro poznati brendovi Mlekare Šabac, ne sadrže aditive. 

Da bismo to promenili, kreirali smo kampanju u kojoj je, baš kao i u sastavu ova dva proizvoda, bilo izostavljeno svako „E“, slovo kojim se na deklaracijama označavaju aditivi u ishrani.