Do it now!

Block and Roll

“Do it now!” sveska obeležila je lansiranje dugoročnog samostalno iniciranog projekta koji uobičajeni poslovni notes pretvara u limited edition upotrebni objekat za čuvanje. Svako novo Block izdanje je promocija i podrška kreativnosti i izuzetnoj dizajn praksi.